Konkurs za najbolji prozni literarni rad

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

U okviru programa obilježavanja Svjetskog dana knjige i autorskih prava (23. april)  JU Specijalna biblioteka ”Behram-beg” u Tuzli raspisuje

KONKURS

za najbolji prozni literarni rad o temi:

To je bio neko drugi

 

Pravo prijave na Konkurs je bez starosnog, stručnog ili nekog drugog ograničenja.

Za najbolja 3 (tri) rada, po procjeni stručne komisije, JU Specijalna biblioteka ”Behram-beg” u Tuzli dodijelit će novčane nagrade u iznosu od:

    1. mjesto – 200,00 KM

    2. mjesto – 130,00 KM

 3. mjesto – 70,00 KM

Učesnici Konkursa svoje radove trebaju poslati do 21. maja 2023. godine. Radovi moraju biti potpisani šifrom. Kandidati radove dostavljaju na e-mail: bibliotekar@behrambeg.ba, pod šifrom, sa naznakom za Konkurs. Rješenje šifre i svoje lične podatke (ime i prezime, adresu, kontakt telefon, e-mail) treba dostaviti na e-mail: biblioteka@behrambeg.ba.

Dostavljeni radovi mogu sadržavati najviše 6 (šest) kartica teksta (1 kartica = 1500 znakova). Radovi ne smiju biti ranije objavljeni!

Rezultati Konkursa bit će objavljeni na web i facebook stranici JU Specijalna biblioteka ”Behram-beg” u Tuzli, a autori nagrađenih radova bit će posebno obaviješteni.

NAPOMENA:

  • Dostavljeni radovi ne vraćaju se autorima, a Biblioteka zadržava pravo njihovog parcijalnog ili potpunog korištenja uz obavezu navođenja imena autora.

S poštovanjem,

Mr. sc. Admir Muratović, direktor

Broj: 03-10-114/23

Datum: 20. 04. 2023. godine

 

 

Najpopularnije