Karalićev prijevod Buharijinog Sahiha i Ebu Davudovog Sunena u Biblioteci “Behram-beg”

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

Kako bismo dodatno obogatili naš knjižni fond, tačnije našu islamistiku, ovih dana smo nabavili nekoliko značajnih naslova. Među novim naslovima su i prijevodi dvije vrijedne, kanonske hadiske zbirke: Sahih imama Buharije u 7 tomova i Sunen imama Ebu Davuda u u 7 tomova. Izdavač oba prijevoda je El-Kelimeh, Novi Pazar.

Prijevod ove dvije hadiske zbirke, uz prigodni komentar, djelo je rahmetli profesora Mahmuta Karalića. Karalić je rođen 1950. godine u Radinovićima kod Zenice. Završio je Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu 1970. godine, nakon odsluženja vojnog roka, 1971. godine se zapošljava kao imam. Tri godine kasnije, 1974. godine odlazi na studije u Medinu, Saudijska Arabija. Tamo uspješno diplomira 1980. godine na Fakultetu hadisa i hadiskih znanosti, u prvoj generaciji alumnija tog fakulteta. Pet godina (1980-1985) je bio vjersko-prosvjetni referent u Odboru IZ-a Sarajevo (glavni imam u MIZ-u Sarajevo). Istovremeno je predavao honorarno hadis u Gazi Husrev-begovoj medresi. Poslije toga je sedam godina (1985-1992) radio kao stalni profesor u Gazijinoj medresi, gdje predaje hadis, tefsir i imamet.

Kada je počela Agresija na Republiku BiH, Karalić se uključuje u odbranu domovine. Bio je emir (zapovjednik) VII muslimanske brigade. Dobitnik je najvećeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan”. Tri godine (1997-2000) je obnašao funkciju vojnog atašea za arapske zaljevske zemlje u Abu Dabiju, UAE. Kada se 2000. godine penzionisao, posvetio se naučnom radu, poglavito hadiskim znanostima. Preveo je i prokomentarisao cijeli kutubu-s-sitte – šest kanonskih hadiskih zbirki. Riječ je o 33 000 hadisa. Do sada su objavljeni njegovi prijevodi i komentari: Buharijinog Sahiha, Ebu Davudovog Sunena i Tirmizijinog Sunena.

Profesor Karalić je preselio na ahiret nedavno – 11. januara 2021. godine. U nastavku ćemo ukratko predstaviti hadiske učenjake Buhariji i Ebu Davudu.

Buhari (810-870) je glasoviti muhaddis iz Buhare (jugoistočni Uzbekistan). Učio je u Buhari, Nejsaburu (Nišapur, sjeveroistočni Iran), Reju (sjevernocentralni Iran, danas predgrađe Teherana), Heratu (jugozapadni Afganistan), Belhu (sjeverozapadni Afganistan), Mervu (jugoistočni Turkmenistan), Kufi, Basri, Bagdadu, Vasitu (istočni Irak), Damasku, Halepu, Homsu (zapadna Sirija), Kajsariji (Cezareja, sjeverozapadna Palestina), Askalanu (južna Palestina), Fustatu (danas dio Kaira), Mekki, Medini itd. Živio je i djelovao u Buhari, Nejsaburu i Semerkandu (jugoistočni Uzbekistan). Umro je u Semerkandu. Napisao je 20-ak djela, među kojima su: Es-Sahih, El-Edeb el-mufred (hadiske zbirke); Et-Tarih el-kebir, Et-Tarih el-evsat, Et-Tarih es-sagir (hadiske nauke) itd.

Ebu Davud (817-889) je čuveni muhaddis iz Sidžistana (pokrajina koja danas većinom pripada Afganistanu, a dijelom Pakistanu i Iranu). Izučavao je nauke u Nejsaburu, Reju, Heratu, Mervu, Kufi, Basri, Bagdadu, Damasku, Halepu, Fustatu, Mekki, Medini itd. Živio je i djelovao u Bagdadu, Tarsusu (južnocentralna Anadolija, Turska) i Basri. Napisao je 20-ak djela, među kojima su: Es-Sunen, El-Merasil, Ez-Zuhd (hadiske zbirke); En-Nasih ve el-mensuh (tefsir); Mesail El-Imam Ahmed (fikh) itd. Preminuo je u Basri.

Drago nam je da su police naše Biblioteke ukrašene spomenutim hadiskim zbirkama, u prijevodu i komentaru rahmetli profesora Karalića. Sve ljubitelje Vjerovjesnikovih hadisa pozivamo da podignu dotične knjige i tako se napajaju izravno sa vrela poslaničke mudrosti.

Najpopularnije