Jusuf el-Karadavi, ”El-Munteka min Kitab Et-Tergib ve et-terhib”, Merkez buhus es-Sunne ve es-sire, Doha, 1986, sv. 1-2.

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

El-Munteka je izbor iz hadiske zbirke Et-Tergib ve et-terhib, autor poznati muhaddis El-Munziri (1185-1285). Osnovna zbirka sadrži 5766 predaja koje podstiču na činjenje dobrih dijela (tergib) i odvraćaju od činjenja loših dijela (terhib). Izbor čini 2377 hadisa.

Autor izbora je dr. Jusuf el-Karadavi (1926-2022), savremeni egipatski učenjak. Rođen je u Saft Turab u provinciji Garbijja, 110 km sjeverno od Kaira. Osnovnu i srednju azharsku školu je pohađao u Tanti, 90 km sjeverno od Kaira. Završio je 1953. godine Teološki fakultet u Kairu na Univerzitetu El-Azhar. Diplomu Fakulteta arapskog jezika na istom univerzitetu je stekao 1954. godine. Diplomirao je u Kairu 1958. godine na Institutu za visoke arapske studije, pri Arapskoj ligi. Magistrirao je 1960. godine na odsjeku za kur'ansko-sunnetske studije na Teološkom fakultetu pri Univerzitetu El-Azhar. Doktorirao je na istoimenom fakultetu 1973. godine. Univerzitet El-Azhar ga je 1961. godine poslao u Katar da vodi Srednjoškolski vjerski institut. Kada je 1973. godine osnovan Edukacijski fakultet pri Katarskom univerzitetu, postavljen je za šefa Odsjeka za islamske studije. Utemeljio je 1977. godine Šerijatski fakultet pri spomenutom univerzitetu, čiji je i prvi dekan bio do 1990. godine. Također, 1977. godine je osnovao u Dohi Centar za istraživanja sunneta i sire i postao njegov direktor. Tu funkciju, sa kratkim prekidom (1990-1991), je obavljao sve do svoje smrti 2022. godine.

Biblioteka ”Behram-beg” posjeduje jedan primjerak Karadavijevog sažetka Munzirijevog Tergiba. Tako, pod inventarnim brojevima ORZ-2341-???, u Orijentalnoj zbirci, Legat dr. Omera Nakičevića, nalaze se dva sveska arapskog izdanja Munteke. Nakladnik je Merkez buhus es-Sunne ve es-sire (Centra za istraživanja sunneta i sire) u Dohi. Izdanje je izašlo 1986. godine. Tomovi imaju 620 (2+116+502) i ??? stranica.

Ovu hadisku zbirku najiskrenije preporučujemo istraživačima koji se bave hadiskim naukama.

Najpopularnije