JU Specijalna biblioteka “Behram-beg” u Tuzli nova članica sistema COBISS.BH

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

 

U Gradačcu je 17. 10. 2018. godine upriličen sastanak povodom potpisivanja ugovora o punopravnom članstvu u sistemu COBISS.BH. Među novim članicama potpisnicama ugovora je i JU Specijalna biblioteka “Behram-beg”, koja ovim potpisivanjem u svoj matični kalendar upisuje jedan od najvažnijih dana. Biti punopravan član sistema COBISS.BH izuzetna je čast, zadovoljstvo i odgovornost. Koristimo se prilikom i čestitamo novim članicama (bibliotekama u Kladnju, Lukavcu, Srebreniku i Gradačcu) i zahvaljujemo na saradnji Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine. Zahvaljujemo se na saradnji i pomoći Biblioteci Derviš Sušić iz Tuzle.

COBISS – kooperativni online bibliografski sistem i servisi predstavlja organizacijski model povezivanja biblioteka u nacionalni bibliotečko-informacijski sistem sa uzajamnom katalogizacijom, uzajamnom bibliografsko-kataloškom bazom podataka COBIB i lokalnim bazama podataka biblioteka učesnica, bazom podataka o bibliotekama COLIB, normativnom bazom podataka CONOR, i brojnim drugim funkcijama, automatiziranom pozajmicom građe, web katalogom COBISS/OPAC itd.

Najpopularnije