Johan Peter Ekerman, ”Razgovori sa Geteom”, Beograd, Rad, 1965.

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

Ekermanovi razgovori sa Geteom prvi put su objavljeni 1836. godine i od tada su doživjeli velik broj izdanja i prevoda na mnoge evropske jezike. Knjiga odslikava zadnjih nekoliko godina Geteova života.

Prvi dio knjige odnosi se na Ekermanov život u kojem on opisuje svoj cjelokupni život do dolaska u Vajmar. Oduševljen Geteovim životom, odlučio je da kroz formu intervjua, družeći se s njim, zabilježi najbitnije misli koje je Gete izrekao o životu, umjetnosti, politici, revoluciji i slično. Zapravo, pored onoga što znamo o Geteu kao književniku, ovdje pratimo i njegov radni život i njegova misaona kolebanja iz pozicije čovjeka. Tako Gete, naprimjer, konstatuje da čovjekov talenat sputava njegova uloga kao građanina – čovjeka koji radi svakodnevne obične poslove, ali i poslove koji su na najvišem nivou. Jedan od najzanimljivijih segmenata knjige odnosi se upravo na Geteovo komentarisanje vlastite umjetnosti, ali i svojih savremenika. Oduševljen je engleskim pjesnikom Bajronom, francuskim piscem komedija Molijerom i engleskim dramskim piscem Šekspirom.

Ekermanovi razgovori sa Geteom i danas su itekako aktuelni. Ovo je knjiga koja odslikava Getea u čitavoj njegovoj raskošnosti – i kao čovjeka koji pokušava razumjeti svoje vrijeme i kao čovjeka koji jako otvoreno govori o svojim prethodnicima kako u umjetnosti tako i politici i drugim, ljudima bitnim, zanatima. Istinsku vrijednost vidi u životu i smisao života ogleda se u radu.

Iako je prošlo 184 godine od prvog izdanja, ova knjiga i danas zavređuje pažnju čitaoca. U knjigama koje je našoj biblioteci poklonila porodica dr. Ismeta Smajlovića dobili smo i ovu knjigu koju najiskrenije preporučujemo.

Najpopularnije