Ismail R. al-Faruqoi, Luis Lamia al-Faruqoi, ”Kulturni atlas islama”, CNS, Sarajevo, 2023.

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

Autorski dvojac Al-Faruqoi napisao je i predstavio islam iz jednog drugog ugla, onoga koji poništava svaku vrstu stereotipa i predrasuda te dokida razna mišljenja o islamu, a uspostavlja glas Drugoga da progovori o sebi. Naime, objavljena prošle godine i prevedena na bosanski jezik, ova knjiga, tj. “Kulturni atlas islama” predstavlja djelo izuzetne vrijednosti i trajnosti. Najmanje je nekoliko razloga da ovako mislimo i pišemo. Prije svega, ovaj ”Atlas” u pravom smislu donosi pregled islama i tog kulturnog kruga, dokida razna adhominem mišljena i postupke te nam ukazuje na svu ”raskošnost” islama u najširem smislu. Povrh svega, štampa i fotografije u koloru od prvorazrednog su značaja i kvaliteta. Ono što je zanimljivo i razlog više da uzmemo ovaj ”Atlas” u ruke je i činjenica da je ovo prvi, kako autori navode, ”napisani” atlas islamske kulture i civilizacije (čiji zadatak nije bio nimalo lahak), ali je objavljen posthumno – bračni i autorski par Al-Faruqoi nije doživio objavljivanje ovog kapitalnog djela. Trebalo je predstaviti islam u geografskom, historijskom, institucionalnom, umjetničkom i svakom drugom segmentu, koji je u islamu pronašao svoje mjesto, tj. atlas u svom osnovnom značenju je predstavljanje određenih mapa, geografskih obilježja i slično, dok ”Atlas” bračnog para Al-Faruqoi proširuje osnovno značenje i pokušava predstaviti kulturnu geografiju islama, što je, u periodu kada je nastajalo ovo djelo, bilo od prvorazrednog značaja.

Po čemu je značajan i bitan ovaj ”Atlas”? U njemu možete pronaći, pored uobičajenih historijskih ”natuknica”,  sva druga obilježja koja su islam ili je islam učinio njih bližim nama. O formi, umjetničkom iskazu, muzičkom i književnom, prostornoj umjetnosti, arhitekturi, kaligrafiji i načinima ukrašavanja te mišljenjima koja su iz druge pozicije i kao takva predstavljaju, govorimo li jezikom atlasa, ”mapu” i srž islama.

Ovaj sjajni ”Kulturni atlas islama”, koji su napisali bračni par Al- Faruqoi, možete pronaći na policama Biblioteke ”Behram-beg”.

Najpopularnije