Hadžem Hajdarević, ”Arabeske od vode”, 2. izdanje, Dobra knjiga, Sarajevo, 2019.

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

Hadžem Hajdarević je pjesnik velike erudicije i duhovnosti. Stoga nimalo ne čudi da se vraća rubaijama. Prije rubaija ovog autora možemo čitati u klasičnoj formi soneta. Rubaije su, čini se, logičan slijed traženja vlastite poetike. Rubaija je kratka, jezgrovita pjesma, koja je sastavljena od 4 stiha u kome se rimuju prvi, drugi i četvrti stih, a treći, u pravilu je, bez rime. U prva dva stiha koncizno se iznosi milje, treći dolazi kao suprotnost, prigovor ili paradoks, a u četvrtom je dato razrješenje – on predstavlja poentu.

Rubaije Hadžema Hajdarevića su podijeljenje na deset ciklusa i to: 1. Jezik, 2. Ljubav, 3. Adem i Hava, 4. Voda, 5. Grijesi, 6. Vrt, 7. Putovanja, 8. Vjera, 9. Život, 10. Poezija. Svaki ciklus ima četrdeset rubaija. U rubaijama Hajdarević se naslanja na vlastitu poetiku pa imamo česte motive koje susrećemo u njegovoj poeziji poput vode, Boga, vjere i slično. I naslovi ciklusa upućuju nas na prethodnu konstataciju. Dalje, ove rubaije su, na neki način, duboko politične i govore o našim savremenim problemima, kao što je problem artikulacije bosanskoga jezika. Prva rubaija je glorifikacija maternjega jezika: „Bosanski je jezik sve što želim da se / smiri u riječi u suđene čase / kad snene stileme uzdrhte od treme / koje semanteme atribute krase“ (Hajdarević 2019: 17). Govoreći o problemu maternjega jezika, s druge strane, autor propituje vlastitu (ne samo književnu) tradiciju i hijeropovijest gdje su “kanonizirani” mnogi naši problemi. Naravno, autor ne rješava probleme, ali o njima progovara iz zemne pozicije pa tako bez imalo euforije pjesnik je zabrinut za Adema i Havu koji nemaju kome otići u goste. To i jeste najbolja odlika ovih rubaija u kojima se o stvarima oko kojih nastaju naši nesporazumi progovara jednostavno i krajnje mudro, bez ikakvih ideoloških primjesa.

Ova knjiga pokazuje da ipak postoji u našoj savremenoj književnosti potreba da se vratimo nekim klasičnim formama i pokušamo vlastito iskustvo transformisati u formi koju je najviše proslavio perzijski pjesnik Omer Hajjam. Treba kazati da je ova knjiga rubaija nagrađena prošle godine Nagradom ”Hasan Kaimija”.

Najpopularnije