El-Lalikai, ”Šerh usul i'tikad ehl es-sunne ve el-džemaa”, Dar Et-Tajbe, Rijad, 1995, sv. 1-5.

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

”Šerh usul i'tikad ehl es-sunne ve el-džemaa” je hadiska zbirka koja sadrži 2823 predaje iz oblasti akaida. Hadisi su podijeljeni u šest velikih glava (kitaba) i popraćeni su detaljnim komentarom autora.

El-Lalikai (?-1027) je poznati muhaddis iz Taberistana (sjeverni Iran, tj. iranska obala Kaspijskog mora). Živio je i djelovao u Bagdadu. Među njegovim učiteljima su: Isa ibn Alija el-Vezir, Džafer ibn Abdullah el-Fenaki er-Razi, Alija ibn Muhammed el-Kassar, Muhammed ibn el-Husejn el-Farisi, Ebu Hamid el-Isferajini i dr. Među njegovim učenicima se ističu: Ebu Bekr el-Hatib el-Bagdadi, njegov sin Muhammed ibn Hibetullah, Ebu Bekr Ahmed ibn Alija et-Turejsisi, Mekki el-Kerdži es-Sellar, Alija ibn el-Husejn el-Akberi i dr. Napisao je najmanje sedam djela, među kojima su: ”Šerh usul i'tikad ehl es-sunne ve el-džemaa, Keramat el-evlija”’, ”Es-Sunen” (hadiske zbirke); ”Esma’ ridžal es-Sahihajn” (hadis), ”Šerh Kitab Umer ibn el-Hattab” (fikh) itd. Većina njegovih djela su sačuvana. Preminuo je mlad i iznenada u oblasti Dinevr (krajnji istočni Iran).

Biblioteka ”Behram-beg” posjeduje jedan primjerak Lalikaijeve hadiske zbirke. Tako, pod inventarnim brojevima ORZ-2656-2660, u Orijentalnoj zbirci, Legat dr. Omera Nakičevića, nalazi se pet tomova (9 dijelova) arapskog izdanja dotične zbirke. Nakladnik je rijadska izdavačka kuća El-Dar Et-Tajbe. Izdanje je publicirano 1995. godine. Tomovi imaju: 584 (170+414), 526, 336, 540 i 352 stranice.

Ovu hadisku zbirku najiskrenije preporučujemo istraživačima koji se bave hadiskim naukama.

Najpopularnije