Dževad Karahasan – ”Istočni diwan”

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

U prvom Lektirnom četvrtku u mjesecu maju predstavljamo Dževada Karahasana i njegov roman Istočni diwan, koji je objavljen 1989. godine te je naredne godine ovjenčan Nagradom za jugoslavenski roman. Ovaj roman Dževada Karahasana, kako primjećuje književna kritika, građen je na odnosu ogledala u kojima se ogleda istok i zapad, tj. prateći sinntagmu o jedinstvu različitosti, Karahasan pokazuje protejsku prirodu romana. Esejiziranje u romanu podrazumijeva tematiziranje kulture/a, koja je građena na dramskom odnosu, te definira likove u romanu kao mislioce, ali i ljude u nekom svom svakodnevnom habitusu.

Na sljedećem linku pogledajte videozapis o ovoj knjizi o kojoj govore savremeni teoretičari i profesori književnosti:

Najpopularnije