Biblioteka ”Behram-beg” na Izložbi u Banovićima

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

Dana 16. 09. 2019. godine JU ”Javna biblioteka” Banovići obilježila je 63 godine postojanja i rada. Tim povodom upriličena je “Izložba kulturno-historijske zavičajne građe biblioteka sa područja Tuzlanskog kantona” na kojoj je učešće uzela i Biblioteka ”Behram-beg”.

U okviru programa održani su i Susreti bibliotekara kao i predavanja, a predavači su bili eminentni stručnjaci iz ove oblasti.

Ovo je bila dobra prilika za jačanje saradnje između biblioteka i drugih institucija kulture. Učesnici su nastojali ukazati široj javnosti ulogu ovakvih institucija u očuvanju kulturno-historijske baštine ovih prostora.

Najpopularnije