Mr. Admir Muratović

JU Specijalna biblioteka Behram-beg

E-mail: direktor@behrambeg.ba          Telefon/fax: +387 35 277 340

Muratović (Rešid) Admir rođen je u Skoplju 06. 03. 1982. godine. Osnovnu školu završio je u Brčkom 1996. te Behram-begovu medresu u Tuzli 2000. godine. Iste godine upisuje se na Odsjek za orijentalnu filologiju (arapski jezik i književnost – turski jezik i književnost) na Filozofskom fakultetu u Sarajevu koji je sa izuzetnim uspjehom završio 2005. godine. Za vrijeme studija više puta je boravio u Egiptu i Turskoj radi specijalizacije arapskog i  turskog jezika.

2012. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli odbranio je magistarski rad na temu ,,Jezičke karakteristike mevluda hafiza Saliha Gaševića i time je stekao zvanje magistra humanističkih nauka iz oblasti lingvistike.

Prevodilac je i koprevodilac brojnih radova i nekoliko knjiga s turskog i arapskog jezika.

Od 2005. godine zaposlen je u Behram-begovoj medresi kao profesor arapskog jezika. Jednu godinu radio je i u gimnaziji ”Ismet Mujezinović” kao profesor turskog jezika. Sa svojim učenicima u Medresi nekoliko puta osvajao je prva mjesta na takmičenju iz arapskog jezika između učenika medresā u organizaciji Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Dvije godine radio je na projektu podučavanja palestinskih studenata bosanskom jeziku na Filozofskom fakultetu u Tuzli.

Jedno vrijeme je bio stručni savjetnik za arapski i turski jezik pri Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona.

Učesnik je mnoštva seminara, tribina i konferencija organiziranih u cilju dopunjavanja znanja i vještina vezanih za profesore jezikā.

Od 2013. do 2017. godine obavljao je dužnost koordinatora učeničkog lista Misak.

Student je trećeg ciklusa studija (doktorski studij) iz oblasti lingvistike na Filozofskom fakultetu u Tuzli.

Za direktora JU Specijalna biblioteka ”Behram-beg” u Tuzli imenovan je 2017. godine.

Oženjen je i otac je dvoje djece.

Najpopularnije